Hava Temizliği

İnsan içinde bulunduğu ortam havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve hoş olmayan kokular bırakır. Çok sayıda insanın aynı ortamlarda bulunuşu sırasında havanın gaz ve duman halindeki kirlilikler bakımından zenginleşmesini önlemek için bu mahali havalandırmak başka bir ifade ile bu mahale yeterli miktarda taze hava gönderilmesi gerekir. Endüstriyel ortamlarda ise imalatın kaliteli olabilmesi ve ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmek için havalandırma gereklidir. 

Havalandırma sistemlerinin kazandırdığı bazı faydalar vardır. 
Bu faydalar; 
    1.    Ortama gerekli taze hava girişinin mutlaka yapılması, 

    2.    Ortamda rahatsızlık yaratacak hava akımının (ceryanın) olmaması, 

    3.    Havalandırma sisteminin mahal havasını üniform bir şekilde dağıtıp toplaması 

    4.    Vantilatörlü tesislerde sessiz bir çalışmanın sağlanması gibi hususlardır. 

1.2. Havalandırmaya Olan İhtiyaç, İlgili Yönetmelikler ve Standartlar Havalandırma

    1.    Canlıların bulundukları ortamlarda, solunum yapmaları, terlemeleri, ısı yaymaları, sigara içmeleri, koku yaymaları gibi nedenlerden dolayı 

    2.    İşletmelerde, üretim esnasından satış işlemine kadar ortaya çıkan zararlı tozların, gazların ve kokuların giderilmesi için 

    3.    Depolarda gıda maddelerinin veya koku yayan diğer malzemelerin yaydıkları koku nedeniyle ve bozulmalarını önlemek için gereklidir. 


3194 sayılı imar kanunu, evlerin yeterli aydınlıkta ve havalandırılabilir olmasını şart koşmaktadır. Günümüzde inşa edilen binaların sızdırmaz olması, pencere ve kapılardan sızıntının çok az olması, mahallerde oksijen yetersizliğine sebep olmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda halka açık binaların %30’unda iç hava kirliliği tespit edilmiştir. Bu yüzden iç hava kalitesi oldukça önemlidir. İç mekanlardaki hava kirliliğinin %52’si
havalandırmanın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

Isı Trans Ekibi