Havalandırma Sistemlerinde Dış Hava Miktarı Tayini

Yalnızca havalandırma yapılan mahallerde havanın tamamı dışarıdan alınmakta ve hava üzerinde hiçbir termodinamik işlem yapmadan mahale verilmektedir. Dışarıdan taze hava mahale gelirken, mahalin bayatlamış havası da dışarı atılmaktadır. Bu işlemler genellikle, hava fanları yardımı ile cebri olarak yapıldıklarından, fanın gücünün belirlenmesinde mahal hava debisinin bilinmesi gerekmektedir. Mahal hava debisinin belirlenmesinde;

  1. Mahal havasını kirlilik durumu
  2. Dış havanın fiziki durumu
  3. Mahal havasının sıcaklığı
  4. Mahal havasının nemliliği
  5. Mahalin kullanım amacı
  6. Mahalden mahal havasına yapılan gaz katkıları
  7. Mahalde bulunmak durumunda olanların özellikleri

gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekir. Mahal dış hava miktarının belirlenmesinde, bu hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan metotlardan en uygun olan bir ya da birkaçı uygulanabilir. 

 

 

Isı Trans Ekibi